Тайна културно-просветна организация на македонските българки

заедно с активисти на ММТРО

Успоредно и в помощ на Македонската младежка тайна организация (ММТРО) се създава Тайната Културно-просветна организация на македонските българки 1926-та година. В нейния устав, член 1, е отбелязана целта: „да запази своята и на децата си бъл-гарска народност от сърбизиране и погърчване и да поддържат будна своята и на близките си любов към разпокъсаната и поробена родина“ (вж. долу за устава на организацията).[1] Първоначално Тайната женска организация започнала с едно енергично ядро, състоящо се от една четворка на деятелки на Скопйе. Това са Гена Велева – от Скопйе, девойка със завършено педагогическо образование и произхождаща от патриотично народно семейство; Роза Койзеклиева – гимназиална учителка, родом от Щип, историчка (поминала мъченически в македонския затвор Идризово, Скопско); Стойна Стефкова – бивша българска учителка в турско време, скопянка, от българския квартал Чаир, и Донка Иванова – от Скопйе, по-сетне съпруга на народния мъченик Димитър Гюзелов, братовчедка на народния герой Лазар Дивлянски, скопски войвода.[2]

Постепенно от това ядро се създават няколко разклонения в Скопие. Постъпването в организацията става след предложението на една участничка и препоръчителство от други две и полагане на клетва.  Всяка от тези организаторки създала около себе си свои дружби, постепенно попълвани до седморка.

Дружби се създават и в Битоля, Велес и Щип. Броят на членките нараствал постепенно, като същевременно около тях са се събирали други добри българки, без да бъдат организирани и без да подозират съществуването на организацията, но станали предмет на възпитателно въздействие. Църнушанов отбелязва че имената на останалите членки засега (1995та година) „не могат да бъдат посочени, защото са още живи и могат да бъдат предмет на преследване от днешните приемници на сръбския терор”[3].  Споменати са имената на някои покойнички: Параскева Тошева – сестра на Венко Марковски, Пандора Титизова, по-сетне омъжена във Велес, Перса Младенова и Благородна Мицева – всички от Скопйе.  Участничките първоначално помагат с укриването на оръжие и муниция,разпространение на български книги с революционно съдържание и сътрудничество с членове на ММТРО с които се организират екскурзии с културно възпитателна и родолюбива цел.

След тиха работа в продължение на една година организацията се отдаде на активна дейност във връзка със Скопския студентски процес, организира снабдяването на затворниците с бельо, храна и други принадлежности за живот. Също така наемат адвокати (вж. Гена Велева), получават и препращат шифровани сведения за протеклите разпити и за състоянието на арестуваните до оцелелите ръководите на ММТРО. След обявяването на присъди над младежите революционери края на 1927-ма година, участничките в тайните дружби постепенно прекратяват организационната си дейност. [4] Отделни участнички продължават и след това да изпълняват задачи за ВМРО и ММТРО.[5]

Устав на тайната културно-просветна организация на македонските българки.

Чл. 1 – Македонските българки, гдето и да се намират те, се организират в дружби с цел:
а) да запазят своята и на децата си българска народност от сърбизиране, погърчване или всяко друго претопяване;
б) да поддържат винаги будна своята и на близките си любов към разпокъсаната и поробена родина.

Чл. 2 – Членка на Тайната културно-просветна организация може да бъде всяка пълнолетна грамотна българка македонка – девица или майка, която милее за народността си и знае да пази тайна.

Чл. 3 – При постъпването си в организацията всяка членка дава следната клетва: „Заклевам се в името на Бога и отечеството, в честта и съвестта си да работя за запазването на българската народност в Македония под гръцко и сръбско владичество…“

Чл. 4 – Във всяко населено място македонските българки се организират в седмочленни дружби. Членките на всяка дружба се наричат една друга сестри…

Чл. 5 – Три членки в едно населено място могат да турят начало на дружба…

Чл. 8 – На главните дружби в окръжните градове са подчинени главните дружби в другите градове на окръга.

Чл. 9 – Главните дружби в Битоля, Скопйе и Солун са централни…

Чл. 11 – Всяка членка е длъжна да поддържа съзнанието и чувството за принадлежност към българския народ на всяка македонска българка.

Чл. 12 – Всяка членка трябва да се стреми да бъде все по-добра и по-добра възпитателка на своите и чуждите деца българчета в национален дух, като внушава да се говори вкъщи на български език – местно наречие или литературно.

Чл. 13 – … За тая цел членките запознават децата с българско писмо и четмо и разпространяват букварчета, читанки и подходящи детски книжки. Те разказват на децата народни приказки и ги учат да пеят български народни и литературни песни, както и да декламират стихотворения от българските поети.

Чл. 14 – Членките разправят на децата за събития из българските черковни и революционни борби, като им разказват за делата, заслугите и страданията на видни местни деятели.

Чл. 15 – Девиците – членки не бива да встъпват в брак с гърци или сърби, а в случай че се омъжат за небългарин, длъжни са децата си да запазят за своя български народ.

Чл. 16 – Всяка членка е длъжна да пази народните обичаи и обреди…

Чл. 18 – Изобщо всяка членка е длъжна да изпълнява всичко, което заповядва нейната сестра учителка, за запазване на българската ни народност.

Чл. 19 – Сестрата – учителка – ръководителка – освен задълженията на всички членки има следните специални за нея: а/ … б/ да държи беседи върху българската история, особено от Възраждането насам;

в/ да запознава сестрите – членки с делата и заслугите на бележити македонкн в борбите за български черкви и училища и в освободителните борби;

г/ … д/ изобщо да подпомага със съвети и дело своите сестри – членки и ги усъвършенствува в служба на българската народност;

е/ с държанието си, с преданата работа за българщина учителката – ръководителка трябва да се стреми да бъде гордост на съгражданнте си и да всее у всички чувство на гордост, че са добри българки.

Българските майки, съпрузи и дъщери има с какво да се гордеят в историята ни. Да бъдем достойни за македонските българки в миналото!“

 

Гена Велева

След 1918 г. завършва Педагогическия отдел на Втора девическа гимназия в София и се завръща в Скопие, където се включва в младежкото движение за съпротива срещу сръбската асимилаторска политика.

Най-активната от тях и техен водач, Гена Велева, поддържа секретна връзка със арестуваните студенти и с ръководството на ММТРО в чужбина, организира защитата на подсъдимите и събиране на парични средства. Самата организация остана докрай неоткрита, но Гена Велева биде предадена от един изверг, подложена на разследване от самия бан Жика Лазич и след като даде жертва брат си – фармацевта Панче Велев [6]с вуйчо си Петър Пепов от Велес, успя да избяга във Виена през австрийските Алпи и подаде апел до световното обществено мнение от името на македонските българки. В него изложи всички страдания на поробените българки. [7]

Сръбските власти по дипломатически път искат нейното екстрадиране, но Австрия отказва, като същевременно й забранява по-нататъшна политическа дейност.

Апелът на Гена Велева

Във Виена Гена Велева се омъжва за Коста Цънрнушанов, активист на ММТРО и през 1934 г., заедно с него пристига в България. До края на живота си тя се посвещава на семейството и работата на мъжа си.


[1] Македония – Сборник от документи и материали. БАН 1973, с. 692 и сл.

[2] Църнушанов, Коста  Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, София, 1992

[3] Пак в Църнушанов 1992-ра

[4] Гребенаров , А. Легални и Тайни Организации на Македонските Българи (1918-1947) 2005 Македонски Научен Институт ст. 311-312 с източник „Принос към историята на Македонската Младежка Тайна Революционна Организация“, МНИ, София, 1996

[5] 2005 Алманах на българските национални движения след 1878, Академично Издателство „Марин Дринов” ст. 205 първоизточник Църнушанов, К. Принос към историята на Македонската младежка тайна революционна организация. С.,1996.

[7] От Църнушанов, ролята на българката

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s